گروه تلگرام همایش هماتولوژی

پروسه داوری مقالات به پایان رسید

اطلاعیه: پروسه داوری مقالات به پایان رسیده است. شرکت کنندگان  محترم می توانند با مراجعه به پنل کاربری خود از نتایج نهایی داوری  مطلع شوند.

خلاصه مقالات پذیرفته شده کنگره در مجله IJMS نمایه شده در PubMed و ISI به چاپ خواهد رسیدبرگزارکنندگان

اسپانسر
پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
تاریخ برگزاری:
96/02/13 لغایت 96/2/15
شروع ارسال مقالات: 95/10/1
مهلت ارسال مقالات
(تمدید شد)
95/11/1
95/11/25
95/12/05
تاریخ داوری
(تمدید شد)
95/12/13
95/12/22
آخرین مهلت ثبت نام از طریق سایت 96/02/07

شیراز، خیابان ساحلی، مجتمع فرهنگی دانشگاه شیراز