گروه تلگرام همایش هماتولوژی

مهلت ارسال مقالات تمدید شد

مهلت ارسال مقالات دومین کنگره بین المللی بیماری های خونی تا تاریخ 5 اسفند 95 تمدید شد و تاریخ اعلام نتایج داوری 22 بهمن ماه 95 می باشد.

خلاصه مقالات پذیرفته شده کنگره در مجله IJMS نمایه شده در PubMed و ISI به چاپ خواهد رسیدبرگزارکنندگان

اسپانسر
پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
تاریخ برگزاری:
96/02/13 لغایت 96/2/15
شروع ارسال مقالات: 95/10/1
مهلت ارسال مقالات
(تمدید شد)
95/11/1
95/11/25
95/12/05
تاریخ داوری
(تمدید شد)
95/12/13
95/12/22
آخرین مهلت ثبت نام از طریق سایت 96/02/07

شیراز، خیابان ساحلی، مجتمع فرهنگی دانشگاه شیراز