گروه تلگرام همایش هماتولوژی

پیـــام دبیـران علــمی

حضور کلیه عزیزان را به دومین کنگره بین المللی بیماریهای خوني" چالش های جدید در تشخیص ودرمان " به شهر شیراز خوش آمد می گوییم . این کنگره 13 لغایت 15 اردیبهشت ماه 1396 توسط مرکز تحقیقات علوم وفناوری تشخیص آزمایشگاه با همراهی مرکز تحقیقات هماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در کلان منطقه 5 آمایشی برگزار می گردد . امیدواريم در این کنگره با به بحث گذاردن چالش های جدید هماتولوژی در زمینه های هموگلوبینوپاتی ، بیماریهای خوش خیم وبدخیم خونی ،  طب انتقال خون وپیوند سلولهای بنیادی خونساز افق های جدیدی در مباحث تشخیص ودرمان در پیش روی محققان ومتخصصان قــرار گیرد . حضور اساتید شاخص از کشورهای مختلف در همراهی با اساتید داخل کشور موجب افزایش غنای علمی این کنگره خواهد بود. مطمئنا با ارائه جدیدترین موضوعات علمی وبحث وتبادل نظر متخصصین، فرصت مغتنمی را جهت ارتقای علمی در حیطه علم هماتولوژی ایجاد خواهد نمود . بعلاوه این ناحیه به دلیل وجود بناهای تاریخی ومیراث فرهنگی غنی، اوقات لذت بخشی را برای شرکت کنندگان محترم فراهم خواهد نمود.
پروفسور مهران كريمي – دكتر صديقه شريف زاده

خلاصه مقالات پذیرفته شده کنگره در مجله IJMS نمایه شده در PubMed و ISI به چاپ خواهد رسیدبرگزارکنندگان

اسپانسر
پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
تاریخ برگزاری:
96/02/13 لغایت 96/2/15
شروع ارسال مقالات: 95/10/1
مهلت ارسال مقالات
(تمدید شد)
95/11/1
95/11/25
95/12/05
تاریخ داوری
(تمدید شد)
95/12/13
95/12/22
آخرین مهلت ثبت نام از طریق سایت 96/02/07

شیراز، خیابان ساحلی، مجتمع فرهنگی دانشگاه شیراز