گروه تلگرام همایش هماتولوژی

رشته های مختلف گروه های هدف کنگره

1-    فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
2-    فوق تخصص هماتولوژی اطفال
3-    متخصص داخلی
4-    متخصص پاتولوژی
5-    متخصص اطفال
6-    متخصص رادیوتراپی
7-    متخصص بیماری های عفونی
8-    متخصص پزشکی اجتماعی
9-    متخصص علوم آزمایشگاهی
10-    دکترای علوم آزمایشگاهی
11-    کارشناسی و کاردانی علوم آزمایشگاهی
12-    کارشناسی ارشد و دکترای خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
13-    کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد و دکترای بیوشیمی بالینی
14-    کارشناسی ارشد و دکترای ژنتیک انسانی
15-     دکترای ایمنی شناسی
16-    دکترای داروسازی
17-    پزشکان عمومی و خانواده
18-    کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری

خلاصه مقالات پذیرفته شده کنگره در مجله IJMS نمایه شده در PubMed و ISI به چاپ خواهد رسیدبرگزارکنندگان

اسپانسر
پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
تاریخ برگزاری:
96/02/13 لغایت 96/2/15
شروع ارسال مقالات: 95/10/1
مهلت ارسال مقالات
(تمدید شد)
95/11/1
95/11/25
95/12/05
تاریخ داوری
(تمدید شد)
95/12/13
95/12/22
آخرین مهلت ثبت نام از طریق سایت 96/02/07

شیراز، خیابان ساحلی، مجتمع فرهنگی دانشگاه شیراز