گروه تلگرام همایش هماتولوژی

راهنمای نگارش مقالات

راهنمای ارسال مقالات
1-    خلاصه مقالات دارای عنوان “Title”  باشند.
2-    اسامی نویسندگان به ترتیب مشخص گردد.
3-    نویسنده مسئول کاملا Bold یا ستاره دار باشد.
4-    خلاصه مقالات به صورت ساختار یافته و حداکثر در 250 کلمه نگارش شود. (به زبان انگلیسی)
5-    3 تا 5 کلمه کلیدی بر اساس MESH  انتخاب شود.

خلاصه مقالات پذیرفته شده کنگره در مجله IJMS نمایه شده در PubMed و ISI به چاپ خواهد رسیدبرگزارکنندگان

اسپانسر
پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
تاریخ برگزاری:
96/02/13 لغایت 96/2/15
شروع ارسال مقالات: 95/10/1
مهلت ارسال مقالات
(تمدید شد)
95/11/1
95/11/25
95/12/05
تاریخ داوری
(تمدید شد)
95/12/13
95/12/22
آخرین مهلت ثبت نام از طریق سایت 96/02/07

شیراز، خیابان ساحلی، مجتمع فرهنگی دانشگاه شیراز